covid_01.07.2020

01.07.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 44 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldova – 16613, Gagauziya – 1274

01.07.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 16613; ölennär – 545; alışannar – 9382.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 1274:

Çadır rayonu – 572;

Komrat rayonu – 546;

Valkaneş rayonu – 156.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 6741;

karı kulluu – 9616;

gebä karılar – 144.

BİR CUVAP YAZIN