covid_08.09.2020

08.09.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 40 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldova 40 bini Gagauziya 2 bini geçti

08.09.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 40055; ölennär – 1074; alışannar – 28578.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 2049:

Çadır rayonu – 738;

Komrat rayonu – 1010;

Valkaneş rayonu – 301.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 16542 (ölän – 544);

karı kulluu – 23513 (ölän – 530);

gebä karılar – 309.

BİR CUVAP YAZIN