covid_28.09.2020

28.09.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 99 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldova 50 bini geçti

28.09.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 50875; ölennär – 1287; alışannar – 37842.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 2250:

Çadır rayonu – 785;

Komrat rayonu – 1120;

Valkaneş rayonu – 345.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 21042 (ölän – 663);

karı kulluu – 29833 (ölän – 626);

gebä karılar – 359.

BİR CUVAP YAZIN