covid_01.06.2021_

01.06.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 404 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldova hem Gagauziya durumu

01.06.2021. Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 255186; ölennär – 6107; alışannar – 247507.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 6957:

Çadır rayonu – 2422;

Komrat rayonu – 3532;

Valkaneş rayonu – 1003.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 105726 (ölän – 2998);

karı kulluu – 149460 (ölän – 3109);

aar kalan karılar – 1026.

BİR CUVAP YAZIN