covid_09.07.2021_

09.07.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 198 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldova hem Gagauziya durumu

09.07.2021. Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 257272; ölennär – 6205; alışannar – 250220.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7028:

Çadır rayonu – 2431;

Komrat rayonu – 3586;

Valkaneş rayonu – 1011.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 106485 (ölän – 3046);

karı kulluu – 150620 (ölän – 3154);

aar kalan karılar – 1038.

BİR CUVAP YAZIN