covid_18.10.2021_

18.10.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 922 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldova hem Gagauziya durumu

18.10.2021. Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 316529; ölennär – 7 241; alışannar – 296577.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 8799:

Çadır rayonu – 2819;

Komrat rayonu – 4666;

Valkaneş rayonu – 1314.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 10137 (ölän – 3455);

karı kulluu – 185277 (ölän – 3751);

aar kalan karılar – 1322.

BİR CUVAP YAZIN