covid_24.06.2020

25.06.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 119 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19 Moldovada: 15078 – 8400 – 495 = 6183

25.06.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 15078; ölennär – 495; alışannar – 8400.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 1150:

Çadır rayonu – 525;

Komrat rayonu – 478;

Valkaneş rayonu – 147.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 6252;

karı kulluu – 8826 (gebä karılar – 133).

BİR CUVAP YAZIN