covid_08.07.2020

08.07.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 455 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldovada 18 bini geçti

08.07.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannarın sayısı – 18141; ölennär – 603; alışannar – 11221.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 1369:

Çadır rayonu – 585;

Komrat rayonu – 612;

Valkaneş rayonu – 172.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 7489 (ölän – 312);

karı kulluu – 10652 (ölän – 291);

gebä karılar – 161.

BİR CUVAP YAZIN