covid_03.11.2020

03.11.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 166 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldovada hem Gagauziyada durum

03.11.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 76777; ölennär – 818; alışannar – 56875.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 2816:

Çadır rayonu – 915;

Komrat rayonu – 1381;

Valkaneş rayonu – 517.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 36678 (ölän – 936);

karı kulluu – 45109 (ölän – 882);

aar kalan karılar – 459.

BİR CUVAP YAZIN