covid_20.11.2020

20.11.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 202 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldovada hem Gagauziyada durum

20.11.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 93961; ölennär – 2091; alışannar – 75530.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 3080:

Çadır rayonu – 1006;

Komrat rayonu – 1557;

Valkaneş rayonu – 517.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 38707 (ölän – 1069);

karı kulluu – 55254 (ölän – 1022);

aar kalan karılar – 508.

BİR CUVAP YAZIN