covid_28.12.2020

28.12.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 222 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldovada hem Gagauziyada durum

28.12.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 141355; ölennär – 2891; alışannar – 1127404.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 4113:

Çadır rayonu – 1368;

Komrat rayonu – 2114;

Valkaneş rayonu – 731.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 58122 (ölän – 1489);

karı kulluu – 782233 (ölän – 1402);

aar kalan karılar –  662.

BİR CUVAP YAZIN