covid_29.07.2020

29.07.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 372 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldovada hem Gagauziyada durum

29.07.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 23521; ölennär – 753; alışannar – 16462.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 1719:

Çadır rayonu – 634;

Komrat rayonu – 755;

Valkaneş rayonu – 230.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 9667 (ölän – 400);

karı kulluu – 13854 (ölän – 353);

gebä karılar – 204.

BİR CUVAP YAZIN