covid_03.08.2020

03.08.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 140 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldovada hem Gagauziyada durum

03.08.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 25362; ölennär – 791; alışannar – 17816.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 1876:

Çadır rayonu – 641;

Komrat rayonu – 800;

Valkaneş rayonu – 235.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 10443 (ölän – 418);

karı kulluu – 14919 (ölän – 373);

gebä karılar – 217.

BİR CUVAP YAZIN