covid_13.08.2020

13.08.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 381 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldovada hem Gagauziyada durum

13.08.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 28697; ölennär – 863; alışannar – 19998.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 1743:

Çadır rayonu – 661;

Komrat rayonu – 838;

Valkaneş rayonu – 244.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 11770 (ölän – 447);

karı kulluu – 169179 (ölän – 416);

gebä karılar – 233.

BİR CUVAP YAZIN