covid_10.09.2020

10.09.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 173 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldovada hem Gagauziyada durum

10.09.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 41144; ölennär – 1096; alışannar – 29420.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 2068:

Çadır rayonu – 741;

Komrat rayonu – 1019;

Valkaneş rayonu – 308.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 17002 (ölän – 558);

karı kulluu – 24142 (ölän – 538);

gebä karılar – 316.

BİR CUVAP YAZIN