covid_14.09.2020

14.09.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 160 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19: Moldovada hem Gagauziyada durum

14.09.2020. Bu saatta Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 42978; ölennär – 1123; alışannar – 31330.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 2111:

Çadır rayonu – 751;

Komrat rayonu – 1047;

Valkaneş rayonu – 313.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 17741 (ölän – 572);

karı kulluu – 25237 (ölän – 551);

gebä karılar – 327.

BİR CUVAP YAZIN