Bing_Liu

21.06.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 297 KERÄ BAKILMIŞ

COVID-19-zu sökmä kertiinä gelän bilimciyi ABDda kurşuna urdular

Hederlez ayın (may) 6-da NBC News haber agenstvosu bildirdi, ani Amerika Birleşik Devletlerin (ABD) Penselvaniya (Pennsylvania) devletinin Ross Taunşip (Ross Township) kasabasında, kendi evindä ölü bulnmuş COVID-19-zu sök kertiinä gelän kitaylı bilimci Bing LİU.

 

37 yaşındakı kitaylı bilimci Bing LİU, aaraştırmacı olarak, işlärmiş Pittsburg (Pittsburgh) Universitetında. Bu universitet bildirmiş, ani Bing LİU bulunarmış “ SARS-CoV-2 infekțiyasının temelindä yatan kletkalar uurunda mehanizmaların annamasını sökmek kertiindä”.

Agenstvo bildirer, ani Bing LİUyu urmuşlar ensesindän hem kafasından. Polițiyaya görä onu uran kişiyi da, 46 yaşındakı Hao GUyu, kurşundan urulmuş, ölü bulmuşlar maşinasında, ani durarmış ilk kurbanın evindän bir milä (1,6 km) uzaklıkta.

Polițiya sayarmış, ani bu öldürücü olayl olmuş Hederlez ayın (may) 2-dä, açan, biri-birlerini tanıyan bu adamnarın arasında, “intim uurunda partnör için”, kavga çıkmış.

Polițiya açıklamış, ani plițiya bulmamış baalatı Bing LİUnun COVID-19 uurunda aaraştırmalarınnan hem bu öldürmäklän: “Bu tragediyalı olayın ilgisi yok Pittsburg (Pittsburgh) Universitetında bu adamın yaptıı aaraştırmalarlan, yada başka işlärlän, ani yapılêr Pittsburg (Pittsburgh) Universitetında, hem da yok ilişiklii Birleşik Devletlerinä hem dünneyä dokunan saalıı koruma dolayında büünkü krizilän”.

Bu tragediyadan sora, Pittsburg (Pittsburgh) Universitetı bildirdi, ani Bing LİU pek verimni bir bilimciydi: “O bulunardı SARS-CoV-2 infekțiyasının temelindä yatan kletkalar uurunda mehanizmaların annamasını sökmek kertiindä. Biz bütün kuvedimizi koyacez ona, ani başarmaa Bing LİUnun aaraştırmalarını da bununnan onun bilim çalışmalarına lääzımnı saygıları vermää”.

Patret: nbcmews.com

BİR CUVAP YAZIN