aaclik_konusmalari_DSC04429

14.09.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1551 KERÄ BAKILMIŞ

Cümne incelemä gösterdi – Gagauziyada gagauz cümnesi yok!

Ceviz ayın (sentäbri) 13-dä Gagauziya Halk Topluşun (GHT) toplantı salonunda oldu “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” kurulması için zakon inițiativasının cümne incelemesi. Bu zakon inițiativasının avtorları GHT deputatları Elena KARAMİT hem Ekaterina JEKOVA, angıları taa 2017-ci yıldan beeri teklif ederlär, ani bu gün Canavar ayın (oktäbri) 19-da olsun. Ama bir türlü olmêêr.

Cümne incelemesinä katıldılar taa çoyu bu günün kabledilmesinä karşı gidennär hem çıkannar. Onnarın başında Svetloe küüyündän GHT deputatı Pötr ÇAVDARdı, angısı taa ilk minuttan, incelemeyi politika uuruna çevirip, ortalıı karıştırdı. Sora ondan yanı oldular Gagauziyanın yaşlılar Sovetin may hepsi azaları, ani topluca gelmiştilär burayı. Kalmadı bir tarafta Mihail KENDİGELÄN da.

Bu kanonun taraftarlarından sadä üç kişi vardı: GHT başı yardımcısı Aleksandr TARNAVSKİY, “Vesti Gagauzii” gazetanın jurnalistı Alla BÜÜK hem “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru, Gagauziya Milli Gimnasının avtoru, akademik Todur ZANET.

Cümne incelemä başında, angısını götürdü GHT deputatı Mihail JELEZOGLU, inițiativasının avtorları GHT deputatları Elena KARAMİT hem Ekaterina JEKOVA annattılar neçin bu Anmak Günü lääzım olsun.

Gagauziyanın Bilim-aaraştırma Merkezin adından bir uydurma Spravka okudu bu Merkezin geçici bilim sekretari.

Kavgalarlan, Gagauziyanın yaşlılar Soveti azalrının tarafından Anma Günündän tutannarı esapsız azarlamaklarınnan, GHT deputatı Pötr ÇAVDARın baarmaklarınnan cümne incelemesi bir şatralar düününä dönderildi.

Annaşıldı bir iş, ani bu Anmak Gününä karşı gidennär, nedän sa korkup, Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlıkta Rusiyayı kabaatlı bulêrlar hem savaşêrlar Rusiyayı nedän sa bundan “korumaa”.

Bana geler, ani bu “korumaklan” onnar istämeerlär üzä çıksın neleri yaptılar aaçlıkta bizim halkımızı kıran onnarın bobaları hem däduları.

Todur ZANET
Aaaclik_konusmalari_DSC04438

BİR CUVAP YAZIN