resimci_skolasi_komrat

14.02.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 529 KERÄ BAKILMIŞ

“D. SAVASTİN” resimcilik şkolasına “GAGAUZLUK” Cümne Birliin başışı

Küçük ayın (fevral) 13-dä “GAGAUZLUK” Cümne Birliin başı akademik hem poet Todur ZANET hem Komrat “D. SAVASTİN” resimcilik şkolasının direktoru Sergey SAVASTİN birliktä baaşladılar bu şkolanın genç resimcilerinä “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” 3 bilim kiyadından takımnarı.
resimci_skolasi_komrat (1)

Bu kiyatlar verildi hepsi genç resimcilerä, kimin resimneri girdi takımın kiyatlarına. Baaşlandı 50 bin leyä yakın paasında 57 takım. 3 takım verildi bu resimci şkolasının bibliotekasına da.
resimci_skolasi_komrat (2)

Kiyatları baaşlarkana Todur ZANET şükür etti hepsi genç resimcilerä, kim katıldı bu proekta hem urguladı, ani resimnerin ayırılmasında pek büük kertiklär koyuldu. Onnar lääzımdı uysunnar masalların tematikasına, göstersinnär gagauzluk ruhunu hem kulturasını. Genç resimcilerin may hepsi resimneri tiparlandılar “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” 3 bilim kiyadından takımın 1-ci kiyadında – “Gagauz halk masalları”, “Gagauz Folk Tales”, “Poveşte populare găgăuze”, «Гагаузские народные сказки».
resimci_skolasi_komrat (3)

Kiyatları baaşlayaceykana, Todur ZANET şükür etti “D. SAVASTİN” resimcilik şkolasının direktoruna Sergey SAVASTİNä o yardımnar için, ani Canabisi yaptı bu kiyatların donaklaması için. Hem urguladı, ani bu yardımnar olmaydı “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” 3 kiyatlık takımı bölä gözäl hem kıvrak olmayaceydı.
resimci_skolasi_komrat (4)

Not. “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” dört dildä 3 bilim kiyadından bir takım: 1-ci kiyat (“Gagauz halk masalları”, “Gagauz Folk Tales”, “Poveşte populare găgăuze”, «Гагаузские народные сказки»),  2-ci kiyat  (“Gagauz türküleri, söleyişleri, bilmeceleri”, “Gagauz songs, Proverbs, Riddles”, “Cântece, proverbe, ghicitori găgăuze”, «Гагаузские песни, пословицы, загадки»), 3-cü kiyat (“Gagauz yortuları, adetleri, sıraları”, “Gagauz Holidaays, Customs, Riters”, “Sărbători găgăuze, tradiţii, obiceiuri”, «Гагаузские праздники, обычаи, обряды»). Bu kiyatların ilk presentaţiyasını bakın burada: http://anasozu.com/bu-kiyatlar-gagauz-kulturasinin-altin-fondu/.

Andrey BEJENAR, Komrat Devlet Universitetın jurnalistika uurunda studentı

Foto: Grigoriy STOYANOV

BİR CUVAP YAZIN