raisa_sakali

21.11.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KİŞİLÄR, LİTERATURA, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1316 KERÄ BAKILMIŞ

Damarlarımızda kaynayan kandan suulmayalım!

Raisa SAKALI duudu 2000-ci yılda Kırlannar (Kotovskoe) küüyündä. Gimnaziyayı başarıp, girdi Komrat “Mihail ÇAKİR” kolecına “Turizma” zanaatını üürenmää. Gagauzluk uurunda en paalı dostu dädusuydu, angısını bir yıl geeri kaybetti.

İçimdeki saurgun
Bu gün da avşam oldu.
Aklım genä sendä kaldı…

Gözlerimi kapasam,
Açarkan seni göräbilcäm mi?

Derin bir soluk alêrım,
Da içimdeki kokun beni deli eder…

Yokluunnan başa çıkmaa kolay diil.
İçimdeki saurgunu uslandıramêêrım.

Neredäsin, kalbimin eşi?!
Seni pek özleerim…
09.07.2018

Üreemdä sancım
Kafam artık karıştı:
Ne doorusu, ne da yalan
Ayıramêêrım.

İçim raat diil,
Sanki üüreemdä var bir sancı,
Raatlıyamêêrım.

Aklımda hep anılar
Kafamı semeleerlär,
Gecä uykumu alamêêrım.

Sana: “Geeri dön!” da desäm,
Deyämeerim.

Ama bir damna umut
Üreemdä kök verdi,
Ondan kurtulamêêrım.

Bana nedän bu zeetlenmäk?!

Hiç bir cuvap bulamêêrım…
24.09.2018

Sevdam Güz
Üreemdä ne hoş bir duygu!
Güz kemençesi içimdä çalêr..
En açık duygularımı uyandırıp,
Canımın tellerindä oynêêr..

Dolayda güz padişahlık edärkän,
Kendimi annamadan ona esir kalmışım.
Üreemdä ne hoş bir duygu!
Belli, ki güzä akılsızça daalmışım…
03.10.2018

***
– Dädo, annat bana masal!
– Ne annadıım sana, unukam?
Soba yanında, patta
Arka-arkaya yatarak,
Masal sesleyeräk, tatlı düşcääz görärdim.

– Hadi kızım, gel çabuk!
Senin için bişeylerim var.
Oyunnarımı yarım brakıp, fırlardım.
Geroy piliççik gibi, dädu ardına gidärdim..

Yıllar derä suyunnan mı aktı?
Kuşlarlan mı uçtu? Annamadım…

Ama, “gelsänä mari, kızım”…
Hep o yalpak sesi duyêêrım.
03.10.2018

***
Eer lüzgercik sana esärsä,
Sän bil, isteerim,
O bän sana yalpak dokunêêrım.

Eer uykunda tatlı düşçäz görarsän,
Sän bil, tatlım,
O bän seninnän konuşêêrım.

Eer senik bir yapracık
Ayaana düşärsä,
Sän bil, canım,
O – görüşmemizä kadar
Pek aaz zaman kalêr.

Eer ansızdan yaamurcuk
Çisemää başlaarsa,
Sän bil, akıllım,
O bän, seni özlediktän,
Yaşlarımı dökerim.

Eer sıcak güneş odana girärsä,
Sän bil, gözäl kızım,
Ki o benim sevgim
Seni uzaklardan
Yısıtmaa doyamêr….
22.09.2018

***
Eni bir durakta kaldım…
Bana: “Git” demäk, bilerim
Senin için en kolayı.

Ama, saaya mı, sola mı?
Salt soruşu eter,
Tiken-tiken olmaa bütün güüdäm başlêêr.

Sän varkan, yıldızlarlan dost oldum.
Bana güneş her gün seläm verer.
Çünkü benim bütün aklım
Sendä kaldı.
Çünkü – bir sendä
Bän evimi artık buldum.
29.09.2018

***
Tebeşir gıcırdaması taftada,
Yaprak fışırtısı.
Gözlerimi pençereyä atıp,
Bakışım sarı cevizdä kaldı.

Daracacık ara,
Kırnak evcääzlär
Boylarında sarı cevizlär.

Yılmanın ucunda
Kırmızı aullar,
Skemnedä boz sima görüner.

Aşaa dooru
Gidişim hızlanêr,
Babular sokakta meteder.

Evdän- evä taazä
Ekmek kokusu geler.

İki aul aşırı
Aucu kaşlarında,
Dädum tanımaa savaşêr.

Yalpak gülüş,
Cümbüş,
Bana kovrik uzadêr.

Tokadı itirip,
“Murka” önümä fırlêêr,
Kedicii kucaamda sarıp,
Güllerin kokusundan sarfoş olêrım.

Bakışımı gökä kaldırıp, bollanêrım.

Kapuyu açıp,
Özlenmiş kıırma dadını kokêrım.

Çantamı köşeyä atêrım,
Kufneyä fırlêêrım,
Mamuya sıkı sarılêrım,
Kokusunu kemiklemä kadar çekeerim.

Beni öper, kucaklêêr,
Hamurlu elinnän yaşçaazını siler.

O sıcak kokusu bana
Genä bir aftaya eter.
Üüsüz Vatanım
Serbestliimizdä yaşamaa deyni
Nekadar denemäk bizi taa bekleer?
Kırgın, zeetli Gagauziyam!

Belimizi kırmaa deyni
Nekadar ikiüzlü komuşularımız
politika işlerinä bizi kurban brakêr ?
Kabaatsız, zavalı Gagauziyam!

Aç sän o gözlerini, üüsüz halkım!
Damarlarımızda kaynayan kandan suulmayalım!
Uçukta durgunduumuzu duyunca,
Hep akıllı düşünelim!

Ko etsin bir çetin baķış
Annasın deyni o kardaş
Bu oyunda biz yokuz !
Salt Gagauziyaya biz vatandaş!

Benim dünnäm durdu
İçimdä sert ayaz çiçeklerimi öldürdü.
Üzlärcä üzlerdä seni bulamayıp,
Kırgınnıktan duygularım iprandı.
Sevdam hiç yaşanmamış, hep dünkü gibi.
Ama ayıp, aramızda kıştan canımda salt kül kaldı.
Üflesän da, ateşimi tutuşturamazsın.
Raisa SAKALI

BİR CUVAP YAZIN