Dede_Korkut_sayfası

23.08.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 731 KERÄ BAKILMIŞ

“Dedä Korkut Kiyadı” hem Dedä Kurkut için birkaç söz

“Dede Korkut Kitabı” (gagauzça: “Dedä Korkut Kiyadı”) – büünkü gündä Oguz türklerin en eski kahramannık epos dastanı annnatmaları, angıların yazılı variantları bulundu Drezden (Germaniya) hem Vatikan bibliotekalarında.

Drezden bibliotekasında kiyat 12 bölümnü hem bir önsözlü, adı da “Kitāb-ı Dedem Ḳorḳud Alā Lisān-ı Tāife-i Oġuzân” (gagauzça: “Oguz soyların dilindä Dedä Korkut kiyadı”), Vatikan bibliotekasındakı kiyat 6 bölümnü hem adı “Hikâyet-i Oğuznâme, Kazan Beğ ve Gayrı” (gagauzça: “Oguzname annatmakları, Kazan bey hem Gayrı”).

“Dedä Korkut Kiyadı” pek evelki bir kiyat (beki da 2 bin yıla yakın olan yazılı bir kiyat). Kiyadın ilk cümlesindä yazılı: “Resul aleyhisselam zamanına yakın Bayat boyından Korkut Ata dirler bir er kopdı. Oğuzun ol kişi tamam bilicisi idi.” (gagauzça: “İslam peygamberin zamanına yakın Bayt boyundan Korkut Ata derlär bir adam koptu. Oguzun ol kişi tamam bilicisiydi.”).

1309-cu yılda oguz kökenni istorik Abubekr ibn Abdullah ibn Aybek-ad-Davadari yazdı Egipetta arab dilindä bir kiyat (“Üüselennerin istoriyasından sedef”), neredä annadêr bir türkçedän pers dilinä çevirilmiş kiyat için, ani VI-cı asirdä sasinid Anuşiravan tarafındakı Buzurg-Mehru padişahın bibliotekasındaymış. [Not. İslam dini dünnääya yollandı VII-ci asirin başında – 610-cu yılda].

Ak sakallı Dedä Korkut ta oguz soyunun yaşlı hem saygılı adamı bütün kiyadın herbir annatmasında var.

Akademik Todur ZANET

PATRETTÄ: Drezden bibliotekasında bulunan oguz dilindä yazılı Dedä Korkut kiyadın birinci bölümünün ilk sayfasının görüntüsü.

BİR CUVAP YAZIN