basım_receptiya_ (5)

15.07.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 734 KERÄ BAKILMIŞ

“Demokratiya hem Milli Birlik Günü”ndä T.C. Kişinev Büükelçiliindä basım toplantısı hem reçepțiya

Orak ayın (iyül) 15-dä Türkiye Respublikasında bakılan “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”n üçüncü yıldönümü kutlamalarınnan Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER bir basım toplantısı yaptı, ardından da ofițial reçepțiya verdi.

Basım toplantısında Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER annattı zalda bulunan jurnalistlerä Türkiyede 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesindä FETÖ teroristlerin tarafından devlet devrimi denemesi için. Urguladı, ani o gecä hem o günü demokratiyayı korumak için FETÖculara karşı bütün halk kalktı hem, 251 can kurban vereräk, durgutu bu devrimi.

Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER urguladı, ani artık üç yıl Türkiye FETÖ terorist organizațiaysına karşı savaşêr hem iler dooru da bu savaşmak ilerleyecek (bak: http://anasozu.com/gurol-sokmensuer-turkiye-feto-teror-orgutuyle-mucadelesine-devam-edecektir/).

Basım toplantısının sonunda Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER derindän cuvap verdi o soruşlara, ani çeşitli TV kanalların hem gazetaların korespondentları Canabisinä sordular.

Hep o günü Türkiye Respublikasında bakılan “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”n üçüncü yıldönümünnän ilgili olarak Türkiye Respublikası Kişinev Büükelçisinin Gürol SÖKMENSÜER ofițial bir reçepțiya verdi.

Reçepțiyada, ofițial musaafir olarak, Moldova Respublikasının Prezidentı İgor DODON pay aldı. Bundan kaarä reçepțiyaya katıldılar Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Kişinev TİKA programaların Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Gagauziyanın eni seçilän Başkanı İrina VLAH hem İspolkom azaları, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA hem GHT deputatları, Komrat, Çadır hem Valkaneş primarları, Moldova Parlamentın deputatları hem çeşitli partiyaların azaları, diplomatlar hem diplomat misiyaların temsilcileri, türk işadamnarı hem üüredicileri.

Recepțiya başladı şehitleri anmak minudunnan hem Türkiyeylän Moldovanın Gimnalarından. Nedän sora kısa bir sözlän Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER annattı “Demokratiya hem Milli Birlik Günü”n üçüncü yıldönümü için hem o olaylar için, ani oldu 15 Temmuz (Orak ayın (iyül) 15-şi) gecesi hem günü. Sözün sonunda şükür etti Moldova Respublikasının Prezidentına İgor DODONa, ani Moldova o zor durumda Türkiyenin yanında bulundu hem şindi da bu dostluu ileri dooru sürdürêr.

Kendi sözündä Prezident İgor DODON annattı Türkiye hem Moldova arasında dostluk işbirlii için hem kutladı bütün türk halkını bu büük yortuylan, dileräk ona kısmet hem işelrlemäk.

Bundan sora reçepțiyada bulunannara gösterildi bir kino o üç yıl geeri olan olaylar için hem verdi kolaylık tanışmaa foto sergisinnän, ani maasuz bu iş için kuruldu.

Reçepțiyada hepsini ikram ettilär gözäl türk imeklerinnän hem iki çeşit şerbetlän.
basım_receptiya_ (2)
basım_receptiya_ (4)
basım_receptiya_ (6)
basım_receptiya_ (7)
basım_receptiya_ (8)
basım_receptiya_ (9)
basım_receptiya_ (3)

BİR CUVAP YAZIN