ana_dılı_kurcu_3

04.03.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 3503 KERÄ BAKILMIŞ

Dil – halkın DNKası…

Bän baarêrım: GAGAUZUM!!!
Damardan da – Gök-Oguzum!
Gagauzum! Gagauz! –
Başımı tutêrım uz. GAGAUZ!!!
Bän – GAGAUZ!!!
Todur ZANET

Erdä yaşêêrlar türlü diri cannar: alalım ufak-ufak bakteriyalardan taa büüklerä – dev adamnarı gibi, fillerä hem balenalaradan. Ama sade adam var nicä lafetsin, sade onda var bu büük Allahtan baaşış.
ana_dılı_kurcu_2

Biz nicä dä savaşmasak belli etmää bu Allahtan baaşışı – ayozlu, sesli, kıvrak, paasız, ölümsüz, duygulu, pek gözäl, büüklülü – hep okadar biz açıklayamaycez onun dop-dolu, büük önemniini.

Herbir dil – halkın iisiksiz bütün ilerlemesinin temeli. Anılmış nemțä filosofu hem lingvistı Leo VAYSGERBER, angısı dünnäädä kabletti “ana dilin apostolu” adını, deyärdi, ani “herbir insanın Vatanı – dildä. Olarsaydı ölä, ani insan kaybeder Vatanını, hеrzaman onunnan bilä kaybeder ana dilini da!”.
ana_dılı_kurcu_1

Halklararası Ana dili günü yortusu, en ilkin, kutlanılêr deyni korumaa dilleri, angıları şansora kaybelerlär. Bu var bir pek büük daava, neçin ki şindiki zamanda Dünnäädä her ay kaybeler iki dil. Halklararası Ana dili günündä hepsi dillär sayılêrlar birtürlü, neçin ki hepsi onnar unikal.

Ana dilimiz, gözäl gagauzçamız duygulu havalıydır, zengindir, kaaviydir! Onu açık hem dooru lafedelim, lafları bütün söleylim, bozmayalım – bu bizim borcumuzdur.

Taman bu neetleri koyduk bizim yortuda, angısını düzdük 2019-ci yılın Küçük ayın 21-dä Odesa bölgesinin Gagauz kultura merkezindä. Şansora adetçä bu sıra geçer merkezdä, ama herkerä uşaklar da, üüredicilär dä büük sevgiylän onda pay alêrlar.

Herkerä dä meraklı bilgilär kazanêrlar. Çalışmamız olêr sade gagauz dilindä, ama biz şannêêrız Ukrayin devletin dilini hem başka dilleri dä, angılarını işideriz yaşamamızda.

Yaşa, Ana dilimiz!

Olga KULAKSIZ, Odesa bölgesinin Gagauz kultura merkezin direktoru

 

BİR CUVAP YAZIN