kambur_22

03.12.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 711 KERÄ BAKILMIŞ

Dimitriy KAMBUR raametli oldu

2019-cu yılın Kırım ayın (dekabri) 1-dä raametli oldu gagauz kultura adamı, çalgıcı hem şakacı, “Gagauziyanın kıymetli kultura zaametçisi” Dimitriy Andreeviç KAMBUR.

Dimitriy Andreeviç bütün ömürünü kulturaya baaşladı. Bu uurda 50 yıl izmet etti.

Açan izin verilmärdi o kurdu bir folklor ansamblisi da koyudu onun adını “Gagauzlar”.

Oldu Çeşmä küüyündä, Ütülü küüyündä hem Valkaneş kasabasında Kultura Evlerin direktoru. Çok yıllar Valkaneş rayonun kultura upravleniyasının başında durdu. 2007-2011 yıllarında Gagauziyanın kultura Upravleniyasının başı oldu.

İşledi Ankarada Moldovanın büükelçiliindä.

Kultura uurunda zaametleri için Moldova hem Gagauziya ordennarınnan hem medalilerinnän ödüllendi.

Topracıı ilin olsun!

“Ana Sözü” gazetanın redakțiyası

Anaktar sözlär :

BİR CUVAP YAZIN