tc_bilim_konferentiyasi_1

26.11.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1195 KERÄ BAKILMIŞ

“Diplomatiya ilişkilerin kuruluşun 25. yılında Türkiye-Moldova hem Gagauz Türkleri”

Kasım ayın 24-dä Türkiye Respublikasının Moldovada Büükelçiliindä oldu “Diplomatiya ilişkilerin kuruluşun 25. yılında Türkiye-Moldova hem Gagauz Türkleri” bilim konferenţiyası, angısında pay aldılar Türkiyedän hem Moldovadan Büükelçileri hem bilim insannarı. Konferenţiyada Osmannı arhivından dokumentların sergisi yapıldı.

Konferenţiyanın ilk dokladını tuttu Moldova Türkiye Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ, angısı annattı iki devletin arasında son yılda ilişkilerin genişlemesini hem bu uurda yapılacek işleri. Canabisi urguladı, ani ileriyä Moldovaya ofiţial vizitlan gelecek Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN, angısı vizit çerçevesindä Gagauziyaya da gelecek. Bu vizittan sora Türkiye-Moldova  arasında ilişkileri ilerlemesi hem taa da hızlanması beklener.

Kendi fikirlerini Moldova-Türkiye arasında ilişkilär için annattı 2005-2009 yıllarında Moldova Respublikasının Türkiyedä Büükelçisi Mihay BARBULAT.

Osmannı arhivlarında çalışması hem orada bulunan dokementlär için söledi istoriya aaraştırıcısı Dr. Olga RADOVA.

Gagauzların hem Türkiye türklerin dilindä yakınnıklar için açıklamalar yaptı İstanbuldan jurnalist Şamil KUCUR.

Moldovada Türkiye diplomatiya misiyasının, Başkonsulosluun, açılışı için hem onun ilk yıllarda çalışması için annattı Türkiye Respublikasının Moldovada diplomatiya misiyasının ilk Başkonsolosu Ender ARAT.

Bilgileri hem açıklamakları seslemää deyni Konferenţiyaya katıldılar Kişinevdan hem Komrattan insannar, Universitetlardan istoriya fakultetın studentları, yazıcılar hem jurnalistlar.

BİR CUVAP YAZIN