dramaturgiya_sonu_

15.05.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, TEATRU BÖLÜMÜ, 328 KERÄ BAKILMIŞ

Dramaturgiya yaratmaları konkursun sonuçları

Hederlez ayın (may) 13-dä Gagauziya kultura Upravleniyasında oldu Kultura uurunda Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için maasuz Komisiyanın toplamtısı, neredä Dramaturgiya yaratmaları konkursun sonuçları için karar alındı.

Bu konkurs, dayanarak Gagauziyanın “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” («О расширении сферы применения гагаузского языка») 26.10.2018 günündän No. 30-XVII/VI Zakonuna hem “Dramaturgiya yaratmaları fondları için” GHTnın 15.10.2019 günündän Kararına, 2020-ci yılın Büük ayın (yanvar) 28-dä Gagauziya kultura Upravleniyası tarafından açıldı.

Konkursa 15 yaradıcı hem çevirici 22 çalışma yollamış. Onnarı inceleyeräk hem esaba alarak teatrular öndercilerininnän eksperların bakışlarını, Komisiya, oylamaylan, bölä kararları aldı:

Büüklerä deyni dramaturgiya” nominațiyasında en islää yaratmak – “Haseetlik” pyesası (avtor – Mihail REZUNEȚ);

Uşaklara deyni dramaturgiya” nominațiyasında en islää yaratmak – “Mozgoroy” pyesası (avtor – Todur ZANET);

«О золотой Овечке и добром пастухе» (avtor S.A. LATIŞENKO) masalın en islää çevirmesi – Valentina BUJİLOVA;

«Смешные жеманницы» (avtor Jan Baptist MOLYER ) komediyasının en islää çevirmesi – Todur ZANET;

Not. En islää yaratmalar koyulaceklar gagauz teatruların enalarında. Hepsi yaratmalar, “Dramaturgiya yaratmaları fondları için” Kararına görä, Gagauziya kultura Upravleniyasının saytına koyulaceklar.

BİR CUVAP YAZIN