dua_kiyadi

06.10.2015, tarafından yazılı , KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1113 KERÄ BAKILMIŞ

“DUA KİYADI uşaklara deyni” kiyadına prezentaţiya

Canavar ayın (oktäbri) 5-dä Komratta, Gagauziyanını M. Maruneviç adına bilim-araştırma Merkezindä oldu uşaklar için “DUA KİYADI uşaklara deyni” kiyadın ikinci baskısının prezentaţiyası.
dua_kiyadi_kabi

Prezentaţiyada, bilim Merkezin işçilerindän kaarä, pay aldılar bibliotekacılar, kultura hem üüredicilik Upravleniyaların zaametçileri, popazlar.

Kiyat pek gözäl yapılı hem donaklı. Renklär hem reimnär kiyadın ruhuna uyêr. Poligrafiyası da üüek uurda.

Hazırladılar kiyadı iki kardaş: Merkezin işçisi Viktor KOPUŞÇU hem popaz Sergey KOPUŞÇU.

Kiyadın tirajı 2000 taanä.

BİR CUVAP YAZIN