dubosarda

06.06.2013, tarafından yazılı , İSTORİYA, TÜRK DÜNNÄSININ İSTORİYASI BÖLÜMÜ, 3014 KERÄ BAKILMIŞ

Dubosarda Osmannı hem Rusiya büükelçilärlän diişmenin 220-ci yılını kutladılar

Kirez ayın (iyün) 4-dä tamamnandı 220 yıl, nicä 1793-cü yılda Dubosar kasabasının yanında, Nistru deresinin kenarında, Osmannı imperiyasının hem Rusiya imperiyasının arasında büükelçilärlän, Mustafa RAŞIM Paşaylan hem Mihail KUTUZOVlan, diişmäk oldu. Bu iş 1791-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 29-da Yaş kasabasında iki imperiya arasında imzalanan barış annaşmasına görä aslıya çıktı.

Pridnestrovyada büükelçilärlän diişmäk günün 220-ci yıldönümü büük kutlamaklarlan geçti. Yortulu meropriyatiylar Dubosar kasabasında oldu. Orada pay aldılar Moldovada Türkiye Büükelçiliin birinci seketari Orhan IŞIK, Moldovada Rusiya Federaţiyasının Büükelçiliin elçi-sovetnii Vsevolod FİLİPP, Pridnetrovyenın dış işleri ministrusu Nina ŞTANSKİ hem Pridnetrovyenın başka öndercileri.

Selemlarkana musaafirleri Dubosar rayonun öndercisi Êduard KANŢELOVİÇ urguladı, ani kimi gipotezala görä, Dubosar kasabasının adı türk köklerindän çekiler. O üzerä Canabisi danıştı Türkiye Büükelçiliin birinci seketarinä tekliflän, ani bu uurda hem kasabanın kurulma günün bulmasında aaraştırmalarda Türkiye yardımcı olsun.

Yortunun kutlamaları başladılar Dubosar muzeyindä serginin açılmasınnan. Bu sergidä gösteriliydi o vakıdı annadan eksponatlar hem kartinalar. Kolekţiyalarda vardı eski paralar, türk lüleleri hem çölmekleri.

Sora Nistru deresindä gösterildi teatru oyunu, ani annadardı 220 yıl geeri olan günün olaylarını. Artistlär giimliydilär o vakıdın kostümnarına. Onnar gösterdilär ozamankı diplomatika sırasını: büükelçilerin gelmesini hem karşılamasını. Sıra ölä geçti: derenin kenarında Osmannı imperiyasının hem Rusiya imperiyasının kostümnarında insannar diziliydi. Ayırı kayıklarda geldilär büükelçilär Mihail KUTUZOV hem Mustafa RAŞIM Paşa. Onnar çıktılar kenara hem yollandılar çadıra dooru. Çadırın içindä büükelçilärlän diişmäk sırası oldu.

Teatru oyunu bittiktän sora, kasabalılar hem musaafirlär Dubosarın Ênergetik parkına geçtilär. Burada Moldovada Türkiye Büükelçiliin birinci seketari Orhan IŞIK hem Moldovada Rusiya Federaţiyasının Büükelçiliin elçi-sovetnii Vsevolod FİLİPP açtılar bu olayın 220-ci yıldönümünnän ilgili bir anmak taşı. Açılış konuşmasında sayın Orhan IŞIK urguladı, ani “220 yıl geeri iki imperiya arasında barış kuruldu. Büün da – işbirlii hem barış vakıdıdır”. Sayın Vsevolod FİLİPP açıkladı, ani “Bu olay – iki devlet için pek önemlidir”. Nina ŞTANSKİ sa urguladı, ani “Pridnestrovyenın ozaman Rusiya imperiyasına eklenmesi bu tarafın ilerlemesini tetikledi”.

Sora hepsi musaafirlär hem ev saabileri kurdular bir aleyä, neredä ektilär tuya aaçlarını. Bundan sora da şennik programası başladı. Pridnestrovyedan hem Gagauziyadan ansamblilär hem artistlär kendi programalarını gösterdilär. Milli aullar imeklärlän üündülär hem ikramnadılar.

Not. Kirez ayın (iyün) 4-dä Pridnestrovyada büükelçilärlän diişmäk sırasının 220-ci yıldönümünü annadan iki poçta markası damgalandı  Bu yılın Ceviz (sentäbri) ayında Tiraspolin İnstitutunda bu önemli olaylan ilgili halklararası “II-ci Ekaterina dönemi: Rusiya hem Pridnestrovye” bilim konferenţiyası olacek.

Pridnestrovye basının haberlerinä görä yazıldı

BİR CUVAP YAZIN