konferenciya-

11.12.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1578 KERÄ BAKILMIŞ

Dün konferenţiya oldu, yaarına genä konferenţiya olacek

Gagauziya avtonomiyasının 20-ci yıldönümünä karşı (Kırım ayın 23-çü) Komratta sıravardı konferenţiyalar geçer. Dün, kırım ayın 10-da, “Mihail Çakir” pedagogika kolecında üüredicilik Upravleniyası yaptı kendi konferenţiyasını – «Образование, обновление, развитие и расширение сферы использования гагаузского языка на протяжении 20 лет существования Гагаузии». Yaarına İspolkom kendi konferenţiyasını yapêr – «20 лет АТО Гагауз Ери. Прошлое. Настоящее. Будущее. Роль и место Гагаузии в современной Молдове».

Üüredicilik Upravleniyasının konferenţiyasında, bürokratlardan kaarä, pay aldılar gagauz dilindä hem literaturasında üüredicileri hem kultura insannarı da.

Şükür Allaha, ani bu konferenţiya gagauz dilindä geçti da gösredi, ani dilimiz var hem yaşêêr. Da bir şüpesiz onu var nicä devlet strukturalarında da kullansınnar.

Konferenţiyanın gagauzça geçmesi göstredi taa bir işi da: GAGAUZ DİLİNDÄ ŞKOLALAR LÄÄZIM AÇILSIN! Eter ki öndercilär istesinnär.

Ama konferenţiyanın sonunda kabledildi rezolüţiya, angısında gagauz dilindä şkolaların açılması genä er almadı.

BİR CUVAP YAZIN