iyecek_mallari (2)

07.10.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 129 KERÄ BAKILMIŞ

Dünnää İyelecek malları Günü bakılması TİKAnın katılmasınnan başladı

Canavar ayın (oktäbri) 16-da bakılêr Dünnää İyelecek malları Günü. Bu Günün bakılmasını Türkiyenin Elazığ kasabasında yapılan “Bulaşıcı olmayan hastalıkların önnenmesi hem kontrolü, industriya trans-yaalın yokedilmesi, sürdürüläbilir kalkınma için İyelecek malları güvennii hem risk önetimi” Simpoziumunnan başladı.

Simpoziumda Birleşik Milletlär Topluluun, Türkiye Parlamentının, Türkiye Ministerliklerin hem başka kuruluşların temsilcileri pay aldılar.

 Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu Başkannıın (TİKA) Balkannar hem Dou Evrupa Daire (BADA) Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK insannara saalıklı beslemä, kaliteli hem güvenni  iyelecek malları hem da bunnarın yapılmasında TİKAnın rolünu annattı. Bunun çerçevesindä Dr. Mahmut ÇEVİK  Türkiyenin en aaz gelişmiş Afrika devletlerindä hem Balkannarda başta olmak üzerä hazırlanan hem uygulanan “İyelecek malları hem yaşamak güvennii” Programlarını annattı.

Dr. Mahmut ÇEVİK “EKMEK  vereräk  buünü, ÇALIŞMAK vereräk gelecää kurtarabilirsiniz” diyeräk, büük ilgiylän izlenän TİKA proektlarının aaçlık hem yoksukluk üzerinä pozitiv etkilerini annattı.

BİR CUVAP YAZIN