novruz

21.03.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 314 KERÄ BAKILMIŞ

Dünnääda “Novruz bayramı” bakılêr

Baba Marta ayın 20-21 günnerindä dünnääda bakılêr evelki türk yortularından birirsi – “Novruz bayramı”. Bu yortu sayılêr ilkyazın hem tabiatın enilenmesi yortusu.

“Novruz” günündä ateş yakılêr, türlü tatlılıklar (azerbaycanca: şekerbera, badambura, pahlava, gogal) hazırlanêr, kurulêr “hança” (tabla üstündä erleştirilmiş tatlılar), büüdüler “sêmêni” (booday tenelerindän), boyanêr yımırta hem t.b.

2009-cu yılda TÜRKSOYun çalışmasınnan “Novruz” UNESCO tarafından Dünnääyın material varlıı olmayan kultura mirası Listesinä alındı.

Redakțiyamızdan: “Novruz bayramı” yortusunnan ilgli hepsinä saalık hem uzun ömür dileeriz. Belalar başımızdan gitsinnär da genä kolaylıımız olsun hepsimiz kucaklaşalım, sarmaşalım. Saalık Allaa versin!

BİR CUVAP YAZIN