turksoy_25_yıl_komrat (8)

09.02.2019, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 4216 KERÄ BAKILMIŞ

Düsen KASEİNOV: “Ortak türk kulturamızın ürää düüler küçük Gagauziyanın büük üreendä”

(TÜRKSOYun 25-ci yıldönümü kutlamaları Yaponiyadan başlayıp Gagauziyaya başarıldı)

TÜRKSOYun (Halklararası türk kulturası kuruluşu) kurulmasının 25-ci yıldönümü kutlama programasının başarılmasınnan ilgili olarak, TÜRKSOY Genel sekretari hem Büükelçi Düsen KASEİNOVun katılmasınnan, Gagauziyada iki günnük bir kultura programası yapıldı.
turksoy_25_yıl_komrat (4)

Programanın ilk günündä, Küçük ayın (fevral) 7-dä, Büükelçi Düsen KASEİNOV buluştu Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan hem Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası başı Marina SEMENOVAylan. Hep o günü Komrat regional resim Galereyasında bir buluşma yapıldı Gagauziyanın yaratmak şkolaların direktorlarınnan, bibliotekacılarlan, teatru hem ansamblilär öndercilerinnän.
turksoy_25_yıl_komrat (2)

Küçük ayın (fevral) 8-dä sa kutlamalar ilerledi Komrat regional resim Galereyasında kurulan TÜRKSOYu annadan foto sergisinin açılmasınnan hem “15. TÜRKSOY Fotoğrafçılar Buluşması” (Gagauziya/MOLDOVA)” foto Katalogun prezentațiyasınnan. 272 sayfalık Katalogta pay aldı edi devlettän fotografçı ustaları: Türkiye – Adnan ATAÇ, Cemalettin İRKEN, Gülcan ACAR, Güler FEDAİ, Sabri SAVCI; Azerbaycan – Jeyhun ABDULLA; Kazahstan – Cumahun ŞARİPOV; KKTC – Giray KARAHASAN; Kabardino-Balkariya (RF) – Ahmat BAYSİEV;
turksoy_25_yıl_komrat (1)
Gagauziya – Marianna ZLATOVA hem Todur ZANET. Katalogta yayınnandı bu ustaların fotoları, ani annadêrlar Gagauziyayı hem Gagauziyanın insannarını, gagauz adetlerini, yortularını hem sıralarnı.
turksoy_25_yıl_komrat (3)

Nedän sora, zalda bulunan insannara, TÜRKSOY için dokumental film gösterildi.
turksoy_25_yıl_komrat (5)

Açılışta hem prezentațiyda söz tuttular Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem TÜRKSOY Genel sekretari, Büükelçi Düsen KASEİNOV. Kendi lafında Düsen KASEİNOV dedi: “Var ölä laf – Türk kulturasının ürää düüler TÜRKSOYda. Bän sa isteerim demää – bizim ortak türk kulturamızın ürää düüler küçük Gagauziyanın büük üreendä”.
turksoy_25_yıl_komrat (6)

Kendi sözündän sora Büükelçi Düsen KASEİNOV verdi Gagauziyanın politika hem kultura insannarına TÜRKSOYun medalilerini, plaketlarını hem diplomnarını.
turksoy_25_yıl_komrat (11)

“TÜRKSOYun 25 yılı medalisi” verildi Gagauziya Başkanına İrina VLAHa, Gagauziya eski Başkanına Georgiy TABUNŞÇİKa, 2007-2011 yıllarında Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının eski başına Dimitri KAMBURa hem Moldova ÜNESCO başkanına Konstantin RUSNAKa. TÜRKSOYun başka medalileri verildi “Düz Ava” ansamblisinin öndercisinä Tatyana ŞÇÖGOLEVAya, yazıcıya Pötr ÇEBOTARä (medaliyi almaa çıkmadı), türkücüyä Pötr PETKOVİÇä, “D. Tanasoglu” Gagauz Milli Teatrusunun öndercisinä Mihail KONSTANTİNOV.
turksoy_25_yıl_komrat (7)

TÜRKSOYun plaketlerı verildi 2012-2015 yıllarında Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının başına Vasiliy İVANÇUKa, Akademää, poeta, yazıcıya, dramaturg hem “Ana Sözü” gazetasının baş redaktoruna Todur ZANETä, resimciya Mihail ARABACIya.
turksoy_25_yıl_komrat (10)

Ödülü kablederäk Todur  ZANET baaşladı TÜRKSOYun Genel sekretarinä, Büükelçiyä Düsen KASEİNOVa kendi “Seçmä yaratmalar. 60 yaşına” kiyadını bölä yazılarlan:

“Sän, Düsen, bir Büük adam –
Hem İnsansın, hem Adam!
İşlerin – Büük, kalıcı,
Keskin tutêrsın kılıcı!
Kılıcın – o bir arkuş!
Dou seni duudurmuş!”

***

«Ты – великий человек,
Человечный Человек!
Твои дела – Велики!
И остры твои клинки!
Твой клинок – это смычок!
И родил тебя Восток!»

TÜRKSOYun diplomnarı verildi 1999-2002 yıllarında Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının başına Aleksandra MOLLAya, 1998-1999 yıllarında Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının başına Dimitri GAGAUZa, 2011-2012 yıllarında Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyasının başı Evgeniya LÜLENOVAya.
turksoy_25_yıl_komrat (9)

Kendi tarafından Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası başı Marina SEMENOVA baaşladı Düsen KASEİNOVa “Kuran” gagauz milli oyununu, verdi gagauz halkının adından bir şükür plaketi hem baaşladı gagauz kulturasını annadan kiyatları, albomnarı hem katalogları.
turksoy_25_yıl_komrat (12)

TÜRKSOYun 25 yıldönümü kutlamalırın son noktası oldu Gagauziyanın Semön POMETKOnun adına “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisinin büük konțertı, ani adanmıştı ansamblinin kurucusuna hem ilk öndercisinä, raametli “Maestro ın arta” artistinä Semön POMETKOya.

Konțertın bitkisindä TÜRKSOY Genel sekretari, Büükelçi Düsen KASEİNOV kendisinin kemençecilik ustalıını gösterdi.

Dimu ERİBAKAN

turksoy_fotoalbom

BİR CUVAP YAZIN