duz_ava_2

06.02.2018, tarafından yazılı , ANSAMBLİLÄR, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 905 KERÄ BAKILMIŞ

“Düz Ava” 47-ci yılını Kongazda kutladı

Küçük ayın (fevral) 4-dä Gagauziyanın “Düz Ava” türkü hem oyun halk ansamblisi Kongaz küüyün kultura Evindä gösterdi bir konţert, angısınnan kendisinin 47-ci yıldönümünü kutladı. Bu ansambli her yılın bölä konţert yapêr, bununnan anarak kendi kurucusunu hem ilk öndercisini Semön POMETKOyu.
duz_ava_5

Konţerttä, “Düz Ava” ansamblisindän kaarä, pay aldılar Gagauziyadan (Andrey İVANOV, Pötr PETKOVİÇ, Vitaliy MANJUL), Moldovadan (İgor PODGOREANU) hem Türkiyedän (Cem GÜRDAL) artistlär.

Bundan kaarä kendi becerikliini gösterdi diil çoktan kurulan Kongaz küüyün uşak oyun ansamblisi – “Altın çöşmä”

Not. Kongazda konţertin olmasının sebepi – Komrat kultura Evi şindi remontta bulenêr.

BİR CUVAP YAZIN