edingagauz_komada

10.02.2015, tarafından yazılı , ANALİTİKA, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 2245 KERÄ BAKILMIŞ

“Edinaya Gagauziya” cümne kuruluşu komaya girdi

Küçük ayın 9-da Gagauziya İspolkomun toplantısında başkan M.Formuzal açıklamış, ani çıkêr “Edinaya Gagauziya” cümne kuruluşundan. Bunu sade iki cümläylän bildirer Gagauziyanın ofiţial saytı. Cümne kuruluşun saytında sa bu iş için bişeycik yazılı yok.

Bu kuruluşu başkan kurduydu 2007-ci yılda, kendisinin politika oyunnarında kullanmaa deyni. Bezbelli bu kuruluş ya kendisini bitirdi, yada M.Formuzalı kendisi dışarı attı. Var üçüncü variant ta: kuruluş komaya girdi.

edinaia-gagauziaBakmadaan ona, ani “Edinaya Gagauziya” cümne kuruluşu sayılêr, ani taa var, o çoktan param-parça oldu. Ona karşı ilktän Sergey BUZACI hem Vitaliy KÜRKÇÜ gibi gençlär kalktılar, kayıl olmayıp, ani “Edinaya Gagauziya”da diktatorluk hem iki üzlülük var (söz gider o iş için, ani ilerdän bu kuruluşun içindä annaşılmıştı başkannaa belli bir kişiyi çıkarma da sora bu iştän atılmışlar). Hem geçteki yılın Moldova Parlamentın seçimnerindä belli oldu, ani bu kuruluşta birlik yok (makar “Edinaya Gagauziya” adını,  2 lafta 5 yannışlık yapıp, gagauzçaya çevirerlär nicä“GAGAUZIA BIRLIorfofografiya cümne kuruluşun). Birlik hiç bir kerä da yoktu. Zerä BİRLİK o, açan VATANI hem MİLLETİ korumaa deyni, omuz-omuza, RUHLAN birleşerlär. Burada sa sadä PARA için hem KUVETTÄ kalmaa deyni birleştilär.  HALK onnarın hiç UMURUNDA DA DİİL.

Nicä da olsa herbir işin sonu var. “Edinaya Gagauziya” cümne kuruluşun da olacek: ya, komadan çıkıp, maamilä surat ileri örüyecek, yada raametli olacek.
Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN