cesma_ekmek_sirasi (6)

18.12.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 433 KERÄ BAKILMIŞ

“Ekmek – dünnä temeli!”

Gagauziyanın 26-cı yıldönümünä karşı Çeşmä küüyün Vasiliy DERKAÇın adına istoriya hem tarafı aaraştırma muzeyindä oldu paalı bir sıra –“Ekmek – dünnä temeli!”, angısını, dördüncü klasın üürencilerinnän bilä, hazırladı küü lițeyin başlangıç klaslarında üürediciykası Ekaterina Petrovna BERBER.

Halizdän bu sıra lääzımdı olsun küü lițeyinin muzeyindä, zerä o yapılardı Gagauziya şkola muzeylerin temelindä kurulan Regional gösteri-konkursu çerçevesindä, ama taman bu vakıtta lițeyin muzeyindä bölä bir iş için kolaylık yoktu. Bu hiç kösteklämedi ne üürediciykayı kendisini, ne üürencileri, ne da küü muzeyin zaametçilerini.

Sırada pay alan lițeyinin 4 “b” klasın üürencileri “Ekmek – dünnä temeli!” hem “Dünneyi ekmek tutêr” konularda gagauz yazıcıların yaratmalarında ekmään paalılıında annattılar. “Adetlär hem ekmek”, “Altın teneciklär” temalarda bilgilerini gösterdilär

Ayırıca sıraya katılannar andılar 1946-1947 yıllarda gagauz halkın aaçlık kurbannarını.

Eridir urgulamaa, ani bütün açık urokta üürencilär aktivdılar hem gagauz dilimizdä pek gözäl lafettilär.

Ne mutlu Ekaterina Petrovna BERBERin canına, ani Gagauziyaya hem gagauz halkımıza bölä patriotları terbieder.
cesma_ekmek_sirasi (3)
cesma_ekmek_sirasi (5)
cesma_ekmek_sirasi (1)
cesma_ekmek_sirasi (4)
cesma_ekmek_sirasi (2)

Patretlär: Lidiya BOEVA

BİR CUVAP YAZIN