ekologiya_1

28.02.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 460 KERÄ BAKILMIŞ

Ekologiyada respublika olimpiadasında Gagauziyanın üürencileri diploma hem premiyalar kazandı

Küçük ayın 25-26 günnerindä Kişinevda geçti XX-ci Ekologiyada respublika olimpiadası, angısında pay aldılar bütün Moldovadan 30 en islää ekologiya proektı. Bu proektları hazırladılar rayon olimpiadalarında enseyän üürencilär,

Ekologiyada respublika olimpiadasında Gagauziyayı temsil ettilär Kıpçak küüyün “S.İ. Baranovskiy” adına teoretik liţeyin üürencileri Evgeniy ZİBELİ hem Pötr MURZAKOY. Onnarın “Biz isteeriz yaşamaa pak, gözäl küüdä” adlı proektı kazandı Olimpiadanın şan diplomalarını hem premiyaları. Proektın öndericisi – Kıpçak küüyün “S.İ. Baranovskiy” adına teoretik liţeyindä biologiya üüredicisi, “Gagauziya şannı üüredicisi”  Pötr Afanasiyeviç ÇEBAN.

PATRETTÄ: (soldan) Pötr MURZAKOY, Pötr Afanasiyeviç ÇEBAN, Evgeniy ZİBELİ.

BİR CUVAP YAZIN