brifing_17.02.2021_

17.02.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 509 KERÄ BAKILMIŞ

Elena KARAMİT: “Başkan için kompromis – yumup göslerini, onun teklifini kabletmää!”

(Gagauziya Halk Topluşun beş deputatın ortak brifingı)

2021-ci yılın Küçük ayın (fevral) 17-dä Gagauziya Halk Topluşun beş deputatı Ekaterina JEKOVA, Elena KARAMİT, Mihail JELEZOGLU, Aleksandr TARNAVSKİY hem Sergey ÇİMPOEŞ yaptılar ortak bir brifing, neredä açıkladılar kendi bakışları Gagauziya Başkanı İrina VLAHın Gagauziyaya karşı hem Halk Topluşuna yapılan kösteklerinä hem para süzmäk istemesinä.

Brifing taa ilgiliydi 2021-ci yıl için bucetın kabledilmesindä Gagauziya Başkanı tarafından Gagauziya Halk Topluşuna hem GHT deputatlarına GRTdan hem Başkanın saytlarından batak atmasınnan hem yalan dökmesinnän, maamilä surat GHT deputatlarını kompromisa çaararak. Ama nesoy kompromis o isteer? Buna cuvap etti GHT deputatı Elena KARAMİT: “Başkan için kompromis – yumup göslerini, onun teklifini kabletmää!”

Bundan kaarä herbir deputat açıkladı o işleri, angıların yapılmasında hem kabledilmesindä Gagauziya Başkanı duşmannık gösterdi, ama onnar GHT tarafından kabledildiynän hem yapıldıynan o hemen o işleri kendisi yapmış gibi gösterdi. O işlerin arasında şkolalarda uşakları doyurmak, küülerimizin sokaklarını aydınnatmak h.t.b.

Nicä açıkladılar brifingta pay alan deputatlar, Gagauziya Başkanı başkannıı zamanında Gagauziyanın kuvetlerini daattı hem şindi da isteer ölä bir bücet kabledilsin, ani Gagauziyayı hem Gagauz Halşkını heptän fıkaralaa sokup, onu bitkiyädän soymaa.

Saymayınız zaametinizi da GHT deputatların Ekaterina JEKOVAnın, Elena KARAMİTin, Mihail JELEZOGLUnun, Aleksandr TARNAVSKİYin hem Sergey ÇİMPOEŞin ortak brifingını buradan bakın: https://www.youtube.com/watch?v=rAASoIoEuW4&feature=emb_logo.

BİR CUVAP YAZIN