2015-1

31.12.2014, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1403 KERÄ BAKILMIŞ

Eni 2015-ci Yılınız kutluca olsun!

Paalı okuycularımız, aula 2015-ci yıl geldi! Eni kısmet getirdi. Ko o mutlu hem bereketli olsun! Allaa versin hepsimizä deyni saalık hem uzun ömür!

ENİ YIL TÜRKÜSÜ
Kaar yaayêêr, atıştırêr,
Küüleri donakladêr.
Yıldızlar göktän indi,
Camcazlar telli.
Eni Yıl bizä geler,
Çancazlar öter.

İnsannar mutlu olsun,
Cannarmız duygu dolsun!
Dünneydä raatlık essin:
Fenalık bitsin!
Filcannar ötsün dolu:
Saalıını koru!

Tüz-ekmek sofranıza,
Bereket – topraamıza.
Bitmesin hiç paralar,
Eşersin dallar.
Kızaktan Dädu iner.
Eni yıl geer.

Eni Yıllan kutlêêrız sizi,
Kısmetli ko olsun herkezi!
Sofralar kurulu evlerdä,
Büük şennik olacek gecedä.
Baaşışlar da toplu erinä,
Hepsicii ko dönsün evinä.
Todur ZANET

 

BİR CUVAP YAZIN