sport_ödül (5)

21.09.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, SPORT BÖLÜMÜ, 466 KERÄ BAKILMIŞ

Eni stadionda ilk ofițial țeremoniya

Türkiye Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞANın Gagauziyaya 2018-ci yılın Canavar ayın 18-dä vizitında izininä görä Türkiye Pravitelstvosu tarafından Komratta yapılan stadionda 2020-ci yılın Ceviz ayın 17-dä oldu gözäl bir țeremoniya – 2019-cu yılı sport sezonunda büük başarıları gösterän Gagauziya sportsmennarın kutlanılması hem ödüllenilmesi.

2019-cu yılı sport sezonunda Gagauziya sportsmennarın erindeki, respublikadakı hem halklararası yarışlarda büük başarıları gösterdilär, kazanıp 149 medali. Onnarın arasında:

Dünnää çempionatlarında – 3 altın, 2 gümüş hem 4 bronza medali;

Evropa çempionatlarında – 1 altın, 1 gümüş hem 6 bronza medali;

Moldova çempionatlarında – 42 altın, 37 gümüş hem 53 bronza medali.

Kutlama hem ödüllemä sırasında hepsi bu sportsmennara verildi Diplomnar hem para ödülleri.

Țeremoniyasında pay aldılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, Gagauziya kultura hem turizma upravleniyanın başı Sergey STOYANOGLU, Komrat kasabanın pimarı Sergey ANASTASOV hem Gagauziya sport federațiyaların başları.

Not. Gagauziya kultura hem turizma upravleniyasının açıklamasına görä Gagauziyada var 9 sport şkolası hem 1 sport lițeyi, angılarında üürener 3 bin 228 uşak. Onnara trenirovka yapêrlar 135 trener, angıların 5-şi üüsek kategoriyalı, 3-çü – 1-ci kategoriyalı, 60-sı da 2-ci kategoriyalı.
sport_ödül (4)
sport_ödül (2)

Patretlär: molodejisport-ge.md hem vlah.md

BİR CUVAP YAZIN