skoraya_3

11.09.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 425 KERÄ BAKILMIŞ

Enilenmedän sora iki hızlı mediţina izmeti merkezi açıldı

Moldova Pravitelstvosunun hızlı mediţina izmeti (skoraya pomoşç) serviçlerini ilerletmä milli programasına görä, Gagauziyada, enilenmedän sora, Harman ayın 27-dä iki hızlı mediţina izmeti merkezi açıldı – Cadır kasabasında hem Baurçu küüyündä.

Baurçudakı hızlı mediţina izmeti merkezin evinä remont yapıldı, oborudovaniye hem mebel alındı. Çadırda sa, bundan kaarä, kanalizaţiya hem su geçirildi.

Bu iki hızlı mediţina izmeti (skoraya pomoşç) merkezlerin ofiţial açılışında pay aldılar Moldovanın saalık ministrusunun yardımcısı Liliana YAŞAN, Moldova Parlamentın deputatı Demyan KARASENİ, Moldova Parlamentın cümne hem saalık koruması komisiyasın azası Boris GOLOVİN, Gagauziya Halk Topluşu başı Vladimir KISSA, Gagauziya İspolkom predsedatelin yardımcısı Olesä TANASOGLU, Gagauziyanın hızlı mediţina izmeti serviçin başı Vitaliy DRAGOY,

Bu iki merkezin enilenmesi için Moldovanın hızlı mediţina izmeti serviçi kuruluşundan, ekonomiya yapılan paralardan, 3 milion leydän zeedä para verildi.

Bu yıl remont hem enilenmä yapılacık Çöşmä küüyü, Kongaz hem Tomay küülerinin hem da Valkaneş kasabasının hızlı mediţina izmeti (skoraya pomoşç) serviçi merkezlerinä da.

BİR CUVAP YAZIN