para

14.02.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 328 KERÄ BAKILMIŞ

Erindeki proektlara kardaş payı parası

Gagauziyanın stroyka hem infrastruktura Upravleniyanın geçici başı Nikolay KONSTANTİNOV açıkladı, ani belli oldu Gagauziyanın bücetından avtonomiyanın küülerinä hem kasabalarına (yaşayan insan sayısına görä) erindeki proektlar için verilecek paralar payları.

Canabisinin laflarına görä, o küülär, neredä iki bindän aaz insan yaşêêr, parayı kabledeceklär büültmä koefiţientına görä.

“Temel investiţiyalar” zakonuna görä erindeki proektlar için küülerä hem kasabalara verilän paralar:

Avdarma – 1,4 milion ley;

Aydar – 1,5 milion ley;

Baş küüyü (Kirsovo) – 2,1 milion ley;

Baurçu – 2,2 milion ley;

Beşalma – – 1,5 milion ley;

Beşgöz – 1,4 milion ley;

Bucak – 967 bin ley;

Caltay – 937 bin ley;

Çadır – 4,9 milion ley;

Çok Maydan – 1,3 milion ley;

Çöşmä küüyü – 1,5 milion ley;

Dizginca – 1,7 milion ley;

Ferapontyevka – 967 bin ley;

Karbalı – 967 bin ley;

Kazayak – 2,2 milion ley;

Kiriyet – 1 milion ley;

Kıpçak – 2,7 milion ley;

Kırlannar (Kotovskoe) – 967 bin ley;

Komrat – 5,9 milion ley;

Kongaz – 3,2 milion ley;

Kongazçık – 967 bin ley;

Rus Köselisi – 967 bin ley;

Svetlıy – 967 bin ley;

Tomay – 1,7 milion ley;

Ütülü küüyü – 1,2 milion ley;

Valkaneş – 4,1 milion ley.

BİR CUVAP YAZIN