gbm_sozluklar (2)

19.03.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2944 KERÄ BAKILMIŞ

Eski laflıklara – eni ömür

Baba Marta ayın 14-da Gagauziya Bilim Merkezindä oldu prezentațiya «Гагаузские словари XIX – нач. XX вв» kiyadına.
gbm_sozluklar (1)
gbm_sozluklar (3)

Nicä bildirer Gagauziya Bilim Merkezin geçici direktoru İrina KONSTANTİNOVA “bu kiyatta toplu büünkü gündä bilinän ilk gagauz dilin laflıkları, ani tiparlandılar XIX-cu üzyılda hem XX-ci üzyılın başında: «Книга за научение трих язиков славяно болгарский и греческия и карамалицкой» (kirilițada) [1841-ci yılda Solun kasabasında (Urumiya, Soloniki kasabası) tiparlandı arhimandrit Teodosiy Sinaitskiy], Valentin MOŞKOVUN hazırladıı «Словарь языка бессарабских гагаузов» (tiparlandı 1904-c, yılda Sankt-Peterbergta) hem “Gagauz (türk) – romın (moldovan) laflıı Basarabiyalı gagauzlar için”.

BİR CUVAP YAZIN