Pro_Evropa_Komrat

20.12.2014, tarafından yazılı , CÜMNE, EKONOMİKA BÖLÜMÜ, 1921 KERÄ BAKILMIŞ

Evropanın ekonomika cümnesinä integraţiyası sergisi

Kırım ayın (dekabri) 19-da Komrat Devlet Universitetında (KDU) rus hem moldovan dilindä başladı işlemää mal hem tehnika sergisi “Evropanın ekonomika cümnesinä Moldova Respublikasının integraţiyası”.Sergiyi ortak olarak hazırladı Komrattakı Pro-Evropa interaktiv Merkezi, KDU hem Gagauziya ekomomika upravleniyası.

Sergi maasuz kuruldu göstermää deyni ne mallar hem tehnika var nicä yapmaa, açan Evropa Birliindän (EB) para kabledersin, ne işlär var nicä yapmaa o paraylan hem nicä faydalı onu kullanmaa.

Açılışta Komrattakı Pro-Evropa Merkezin başı Lüdmila MİTİOGLU urguladı, ani bu sergiylän Merkez istedi kurmaa insannara deyni bir habercilik hem fikir yapısı, annatmaa EB faydalı yardımnarı için.

Gagauziyanın insannarından  kaarä, sergidä pay aldılar Moldovanın başka rayonnarından insannar da: Orgeev, Teleneşt, Dubasar, Şoldanelt h.t.b.

PATRETTÄ: (soldan) Komrattakı Pro-Evropa Merkezin başı Lüdmila MİTİOGLU, KDU prorektoru Lüdmila FEDOTOVA hem Gagauziya ekomomika upravleniyasının başı Vitaliy KÜRKÇÜ.

Foto – gagauzmedia.md

BİR CUVAP YAZIN