yıldırım_haber_Allahim

06.09.2021, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1514 KERÄ BAKILMIŞ

Fasıl senin işlerin, Allahım! COVID genä üüşer, osa hiç çekilmediydi mi?

Allaa büüktür hem onun işleri pek fasıldır! O, Moldovada parlament seçimnerinä deyni, koronovirusa ulaşannarın sayısını maasuz aazalltı da, seçimnär geçincä, hemen o sayıyı aarttırmaa başladı, götüreräk ona, ki Gagauziya Halk Topluşu seçimneri maasuz genä olmasın deyni.

Kuvetlerin tarafından açıklanan haberlerä görä göreriz, ani kuvettä bulunannar, hiç sebepi olmayan erlerdä hem adım-adım üstolan durumuna gideräk, “kırmız kod” dedikleri kertii kurêrlar.

Nicä da olsa, ofițial statistikaya gösterer, ani 06.09.2021 gününä görä, Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 270219; ölennär – 6436; alışannar – 259161.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 7116:

Çadır rayonu – 2514;

Komrat rayonu – 3919;

Valkaneş rayonu – 1114.

Ulaşannarın arasında:

adam kulluu – 111892 (ölän – 3148);

karı kulluu – 158327 (ölän – 3288);

aar kalan karılar – 1109.

BİR CUVAP YAZIN