FIRTINA

28.10.2012, tarafından yazılı , ANALİTİKA BÖLÜMÜ, 2100 KERÄ BAKILMIŞ

Fırtına öncesi sessizlik

Bu yılkı GHT seçimnerinädän Gagauziya üstündä dört yıllık temelsiz hem boş esän fırtına, kuvedini kaybedip, iki-üç ay geeri yavaşadı. Gagauziya GHT seçimnerinä girdii gibi da o fırtına heptän durgundu.

Bu üzerä da, bezbelli, GHT seçimneri delikat geçti hem o seçimnär gösterdi kim bu dört yılın içinä havada lüzgär yapardı. O lüzgär yapannarın kandidatları GHTya geçämedilär. Taa doorusu onnar için insan kendi oylarını vermedi. Sanmasınnar, ani insan susêr da bişey görmeer. Sıra geldiynän insan kendi harakterını hem bakışını açıklêêr da kof ötenneri kırık yalak yanında brakêr.

Seçimnär bittiynän fırtınayı genä hızlandırmaa başladılar. Ama boşuna. Kof ötennär çekettilär baarmaa, ani onnar seçimneri kazanmışlar. Ama iki-üç aftanın içindä belli oldu, ani baarmaklar bir “boş sandık çıktı” da fırtına genä kesildi.
Fırtınanın cansız esmesi peydalandı ba bir saytta, ba başka saytta: seçimneri kaybedennär bildirerlär, ani onnarın GHT başına kandidatı mutlaka GHT başı seçilecek. Kandidaturalar da açıklandı: Fedor GAGAUZ (“Edinaya Gagauziya”dan, M.FORMUZALın adamı), Georgi LEYÇU (baamsız deputat, Komunistlär partiyasının kandidatı), Dimitriy KONSTANTİNOV hem Demyan KARASENİ (“Eni Gagauziya”dan) hem taa birkaç kişi. Son sonunda görüner, ani ilk toplantıda GHT başına sırada olan ilk üç kandidat teklif edilecek. Kimi seçecek deputatlar sadä bir Allaa hem deputatlar biler.

Unutmayalım, ani politika meydannarda yapılmêêr hem politikanın alt sularını hiç birisi bilmeer. Başka türlü yaşamak keyfsiz olaceydı.

Son iki afta içindä Gagauziyada seçimnär uurunda bir sessizlik çöktü. Acaba bu fırtına öncesi sessizlik mi? Bileräk fırtınaları büünkü günädän yaratannar kimdi – bu ölä da var. Enidän başlayan fırtına yok edärsä kendi yaratannarını – bu pek islää. Sadä Gagauziyamızı yoketmesin da okadar!

BİR CUVAP YAZIN