duloglu_1

09.10.2017, tarafından yazılı , KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, RESİMCİLİK BÖLÜMÜ, 558 KERÄ BAKILMIŞ

Födor DULOGLUnun resim sergisi

Canavar ayın 5-dä Komradın regional resim Galereyasında açıldı Çadır kasabasının uşak resim şkolasının direktorunun, gagauz resimcisinin Födor DULOGLUnun resim sergisi.
duloglu_2

Sergidä siiredicilerin önünä sürüldü avtorun 68 resimi, ani göstererlar ana tarafın peyzajlarını, açıklêêrlar resimcinin iç duygularını hem abstrakţiya kertiklerini.

Resimciyi serginin açılmasınnan kutladılar kollegaları, kultura Upravleniyasının zaametçileri, resim sevän insannar.

Födor DULOGLUnun yaratmalarınnan Komradın regional resim Galereyasında var nicä tanışmaa Canavar ayın 31-dän.

PATRETTÄ: Födor DULOGLU hem Komradın regional resim Galereyasının direktoru Nina PEEVA.

BİR CUVAP YAZIN