gassr

13.11.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 878 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz Avtonom SSRın kurulmasının 30 yılına tombarlak masa

Kasım  ayın 12-dä Mariya MARUNEVİÇ adına Bilim-aaraştırma Merkezindä (BAM) oldu bir tombarlak masa, ani adandı Moldaviya SSRın içindä Gagauz Avtonom Sovet Soțialist Respublikasının (GASSR) kurulmasına.

Tombarlak masada pay aldılar “Gagauz Halkı” milli akıntının azaları hem Gagauz Avtonom Sovet Soțialist Respublikasının kurulmasının aktivistleri Pötr BUZACI, Georgi KALÇU, Pötr FAZLI, Mihail KENDİGELÄN, Grigoriy RADOV, Todur MARİNOGLU, Leonid DOBROV, Nikolay PEYOGLU, İvan BURGUCU, Stepan BULGAR hem başkaları.

Dokladlarda hem diskusiyalarda annadıldı hem urgulandı GASSRın kurulmasında“Gagauz Halkı” milli akıntının hem bütün Gagauziya insannarın rolü hem, bakmadaan ona, ani ozaman Moldova kuvetlerin tarafından Gagauz Avtonom Sovet Soțialist Respublikası tanınmadı, GASSRın kendisinin Gagauziya avtonomiyasının kazanmasında rolü.

Gagauz Respublikasının vițe-prezidentı Pötr BUZACI annattı nicä o yıllarda işledi  gagauz devletliini temelä koymaa deyni Moldovada kurulan komisiyası.

Tombarlak masanın sonunda alındı karar nasaat etmää Gagauziyanın öndercilerinä, ani 1989-cu yılın Kasımın 12-si gagauz halkın istoriyasında özel bir data olarak kabledilsin. Bundan karä Bilim-aaraştırma Merkezindä teklif edildi 1989-cu yılın Kasımın 12-dä olan Halkın 2-ci (Üstolan) Syezdın materiallarını bir kiyatta tiparlamaa, Komrat Devlet Universitetına hem Gagauziya üüredicilik Upravleniyasına da – gagauz halkın istoriyası, kulturası hem adetleri üürenmäk programasına koymaa bu olaylan ilgili materialları.

Foto: gagauzinfo.md

BİR CUVAP YAZIN