gagauz_dili

05.08.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 556 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz dilin ilerlemesinä 2019-cu yılda 5 milion ley verilecek

2018-ci yılın Canavar ayın 16-da Gagauziya Halk Topluşu kabletti “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” («О расширении сферы применения гагаузского языка») Zakonu. Bu Zakonu hazırladılar GHT deputatları Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA hem Mihail JELEZOGLU.

Şindi da, Orak ayın (iyül) 30-da, kendi sıradakı toplantısında Gagauziya Halk Topluşu temelä aldı “Gagauz dilinin kullanmak sferasının genişledilmesi için” 2019-2021 yıllarda ömürä geçirilmesi programasını.

Programanın para tarafı “Gagauz dilini kurtarması Fondu”ndan alınacek. 2019-cu yılında bu iş için 5 milion ley verilecek.

BİR CUVAP YAZIN