cakir_okumaklari

26.04.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 501 KERÄ BAKILMIŞ

GAGAUZ DİLİNÄ adanmış Okumaklar may hepsicii RUS dilindä geçtilär

2018-ci yılın Çiçek ayın 26-da “M.Maruneviç” adına bilim-aaraştırma merkezi yaptı Çadır kasabasında sıradakı “Mihail ÇAKİR okumakları”nı.
cakir_okumaklari (1)

Okumakların başında Gagauziyanın popazları Mihail ÇAKİRın byustunun önündä kısa bir dua sırası yaptılar. Sora da okumaklara katılannar o byusta saygıylan çiçeklerini koydular.

Okumaklar çerçevesindä oldu bir bilim-praktika konferenţiyası, angısında sekţiyalarda incelendi soruşlar: gagauz milletin kulturasının ruh terbiedilmesindä etkisi, gagauzların istoriyası hem etnologiyası, gagauz dilin büünkü problemaları.

cakir_okumaklari (2)

Bir şaşılacek iş genä oldu bu okumaklarda – GAGAUZ DİLİNÄ adanmış “Mihail ÇAKİR okumakları” taa baştan sonuna kadar may hepsicii rus dilindä geçtilär. Bu üzerä oldu ölä, ani bu işä protest edän haliz gagauzlar, Okumakların kapularını urup, oradan gittilär.

Okumakların başında Gagauziyanın popazları Mihail ÇAKİRın byustunun önündä kısa bir dua sırası yaptılar. Sora da okumaklara katılannar o byusta saygıylan çiçeklerini koydular. Okumaklar çerçevesindä oldu bir bilim-praktika konferenţiyası, angısında sekţiyalarda incelendi soruşlar: gagauz milletin kulturasının ruh terbiedilmesindä etkisi, gagauzların istoriyası hem etnologiyası, gagauz dilin büünkü problemaları.

 

BİR CUVAP YAZIN