sorush

15.03.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 769 KERÄ BAKILMIŞ

Gagauz dilindä hem literaturasında (MI?) Respublika Olimpiadası?

Yazıcılarımızdan saklı bir literatura Olimpiadası

Baba Marta ayın 9-11 günnerindä, Kişinevun “Antioh Kantemir” liţeyindä geçti 29-cu Gagauz dilindä hem literaturasında (MI?) Respublika Olimpiadası (bak: http://anasozu.com/xxix-cu-gagauz-dilinda-hem-literaturasinda-respublika-olimpiadasinin-prizorlari/).

Olimpada pek gözäl hem raat geçti. Bıldırkı Olimpiadada gibi biri birinä barmazdı hem kimseyi kimseyi azarlamazdı. Bu gözellik hem raatlık verdi kolayını üürencilär da uslu hem raat çalışsınnar hem kendi bilgilerini becerikli göstersinnär.

Bu taraftan Olimpiadayı hazırlayannarın önündä başımı iilderim. Ama Olimpiadanın öbür tarafınnan bir kerä da kayıl olmayacam hem onu kabletmeyecäm – internaţionalizmayı hem gagauz literaturasını (oku gagauz yazıcılarını) çiinemä şabaşını.

Olimpiadanın kultura programasında genä internaţionalizma fışkırdı: GAGAUZ olimpiadacılarına hem onnarın üüredicilerinä rusça spektakli gösterdilär, Olimpiadanın kapanışı konţertindä moldovan oyunnarını oynadılar (ya düşünün: moldovan dili Olimpiadasında gagauz oyunnarı gösterisin!?).

Ama bunnar çiçecik! Meeva sora oldu, açan açıklandı, ani 29 yıldan sora Gagauz dilindä hem literaturasında (MI?) Olimpiada ilk kerä gagauz literaturasısız oldu. Taa doorusu gagauz literaturasını yaradannarsız1

Bilmeeriz maasuz mu, razgelä mi, ama Olimpiadanın programasında bulunmadı er hem vakıt üürencilerin gagauz yazıcılarınnan buluşmasına.

Olimpiadayı hazırlayan Gagauziya üüredicilik Upravleniyası neçin hem kimin izininä görä bu ayıplıı yaptı pek islää biler! Esapları varsaydı bunu açıklayaceklar, yoksaydı – yok ne yapmaa! Bu iş o onnarın kuvedinä hem kulturasızlıına kalacek. Osa sebep başka iştä mi? Bilmeerim.

Beki bu iş beterinä da Olimpiada jüri predsedateli hem başka jüri azaları gelmedilär Olimpiadaya, istämeyeräk, bezbelli, pay almaa gagauz literaturasının (oku gagauz yazıcılarının!) çiinemä şabaşında.

Nicä da olsa, taa bir kerä urgulêêrım, ani başka taraftan XXIX-cu Gagauz dilindä hem literaturasında (MI?) Respublika Olimpiadası pek üüsek uurda geçti. Kutluca olsun!

Ama Olimpiadayı hazırlayannar gagauz literaturamızı (oku gagauz yazıcılarımızı!) çiinemää yolunu aldısalar, ozaman Gagauz dilindä hem literaturasında (MI?) Olimpiadanın erinä sadä Gagauz DİLİNDÄ Olimpiada yapsınnar. Bu dooru olacek! Biz da bilecez, ani Olimpiadayı hazırlayannara gagauz literaturamız hem gagauz yazıcılarımızı dill lääzım.

Akademik hem poet Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN